Hướng dẫn sử dụng tra cứu

1. Nhập Số giấy chứng nhận và số chứng minh thư

2. Tích chọn ô "Tôi không phải người máy"

3. Chọn nút Tra cứu


Bắt đầu tra cứu