Hướng dẫn sử dụng tra cứu

1. Nhập Số giấy chứng nhận và số chứng minh thư (hoặc biển kiểm soát đối với GCN xe máy, ô tô)

2. Tích chọn ô "Tôi không phải người máy"

3. Chọn nút Tra cứu


Bắt đầu tra cứu